1402/10/20

برگزاری جلسه مشاوره بیمه تأمین اجتماعی

اولین جلسه مشاوره بیمه تأمین اجتماعی با حضور جمعی از کسبه در محل نمازخانه مرکز تجاری سپهر برگزار شد و کسبه ضمن بهره مندی از نکات کاربردی و مفید بیان شده، سؤالات و موضوعات خود را  نیز در میان گذاشتند.
از همه عزیزانی که در این جلسه حضور بهم رسانیدند تشکر و قدردانی مینماییم

نظرات کاربران