1400/01/21

مرکز تجاری سپهر دایر است

به اطلاع کسبه و مشتریان محترم میرساند :
حسب بند ۱۸ صنوف گروه شغلی یک 
" ... پاساژهاي تخصصي فروش قطعات يدكي و ..." که در شرايط قرمز مجاز به فعالیت میباشند، 
مرکز تجاری سپهر 
کما فی السابق داير خواهد بود 
و در صورت ضرورت تشديد پروتكل هاي بهداشتي متعاقبا اطلاع رساني خواهد شد.

نظرات کاربران