1401/08/11

دستورالعمل ایمنی واحدهای تجاری

همکار گرامی
با سلام
نظر به انجام بازرسی دوره ای سازمان آتش نشانی از مرکز تجاری سپهر، خواهشمند است نسبت به انجام اقدامات زیر اقدام فرمایید:
1- جمع آوری تمامی لوازم اضافه از داخل و مقابل جعبه های آتش نشانی واحدهای بر خیابان امیرکبیر و کوچه اشراقی
2- جمع آوری تمامی لوازم اضافه در مقابل درب های واحد های تجاری در روز بازدید
3- در دسترس بودن کپسول های آتش نشانی تمامی واحدهای تجاری
4- جمع آوری لوازم اضافه و انبار شده جلوی دتکتورها و اسپرینکلرها در داخل بعضی از واحدهای تجاری
* زمان بازدید سازمان متعاقبا اعلام خواهد شد. 
* هر گونه قصور در موارد فوق موجب سلب صلاحیت ایمنی از کل مرکز شده و تبعات بعدی آن متوجه واحد یا واحدهای خاطی خواهد بود.
خواهشمند است در رعایت موارد فوق نهایت همکاری و توجه را مبذول فرمایید.
با سپاس
مدیریت مرکز تجاری سپهر

نظرات کاربران